การประชุมแผนดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมแผนดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference

    เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ V อ่านเพิ่มเติม...

ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)

ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)

 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564)

วันที่ 21 - 23 เมษายน 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2564

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2564

มื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร และ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม...

 • การประชุมแผนดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference

  การประชุมแผนดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติก

 • ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)

  ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสา

 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2564

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่

 • ตารางรายงานสถิติจังหวัด 64 (สำหรับ เทศบาลตำบล และ อบต.)

Previous
Next
 • วิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา จังหวัดนครพนม

  วิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา จังหวัดนครพนม

 • วิเคราะห์สถานการณ์น้ำของจังหวัดนครพนม

  วิเคราะห์สถานการณ์น้ำของจังหวัดนครพนม

 • ชาวนครพนม คิดอย่างไรกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน 2564

  ชาวนครพนม คิดอย่างไรกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน 2564

 • สรุปผลสำรวจพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางนครพนม 63

  สรุปผลสำรวจพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของผู้ต้องขัง ณ เร

 • สรุปผลสำรวจการจัดงานโขงนที ไตรกีฬา 2020

  สรุปผลสำรวจการจัดงานโขงนที ไตรกีฬา 2020

Previous
Next

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน