ตัวชี้วัดที่สำคัญ

อัตราว่างงาน ไตรมาส 4/2560 0.7%

GPP ณ ราคาประจำปี 2558 38,073 ล้านบาท

GPP 66,799 บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,834 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 13,325 บาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 192,868 บาท

happysend

ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ 61

ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ 61

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกา... อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม...

 • ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ 61

  ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประ

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง

  จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง

 • วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศรมหาราช

  วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศรมหาราช

 • คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจ

 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้เน็ตประชารัฐ

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้เน็ตประชารัฐ

Previous
Next

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284