ตัวชี้วัดที่สำคัญ

อัตราว่างงาน ไตรมาส 4/2560 0.7%

GPP ณ ราคาประจำปี 2558 38,073 ล้านบาท

GPP 66,799 บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,834 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 13,325 บาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 192,868 บาท

บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช

บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช

นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะบวงสรวงองค์ อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561

 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม

โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ และหน่วยงานในสังกัด อันได้แก่ อุตุนิยมวิทยา ไปษณีย์จังหัดนครพนม สถิติจังหวัดนครพนม ทีโอที และ กสท. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ บ้านกรุงใหม่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพือตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ของหมู่บ้าน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งในหมู่บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยทำความเข้าใจแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

 • บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช

  บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce)

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส

 • การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

  การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจ

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข

 • การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Previous
Next

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284