ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ภาวะการทำงานของประชากร

อัตราว่างงาน

2558...0.71%

2559...1.85%

2560...2.12%

2561...1.72%

ลดลง จากปี 2560...21.0%

ภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,834 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 13,325 บาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 192,868 บาท

(เพิ่มขึ้น 5.7 เท่า จากปี 2558)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

จังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้ชื่อ "นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน" ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คจังหวัดนครพนม และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดร้องเพลงต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครพนม และรับชมการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศา... อ่านเพิ่มเติม...

5 ธันวาคม

5 ธันวาคม

ประชาชนจังหวัดนครพนม พร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นางภัทรวดี สิงคเสลิต สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพร อ่านเพิ่มเติม...

 • ยินดีต้อนรับ ผสช. พร้อมคณะ

  ยินดีต้อนรับ ผสช. พร้อมคณะ

 • อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจน้ำ​ รุ่นที่ 2

 • อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจน้ำ​ รุ่นที่ 1

 • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 • 5 ธันวาคม

  5 ธันวาคม

Previous
Next

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284