เนื้อหา

ประมวลภาพ การประชุมชี้แจง โครงการ สก.56

นางสาวบุศรินทร์ ห่านศรีวิจิตร สถิติจังหวัดนครพนม เปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2556 ณ ห้องแม่น้ำโขง โรงแรมวิวโขง โดยมีเจ้าหน้าที่วิชาการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 คน <<ดูบรรยากาศเพิ่มเติม>>

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284