เนื้อหา

โครงการ "KM ยามเช้า" สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัด ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เพื่อพบปะผู้บริหารหน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และทัศนในการทำงาน พร้อมร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284