เนื้อหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.นาหว้า

นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดนครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284