เนื้อหา

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284