เนื้อหา

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                      จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ความตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (nso3181911.pdf)เอกสารแนบ[ ]119 Kb

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284