ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดนครพนม ร่วมมหกรรมรวมพลังปฏิบัติการ

ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

ในวันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557

ณ หอประชุมยงใจยุทธ

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน