กราบขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

เวลา 15.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดนครพน พร้อมคณะกราบขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 


 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน