ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ครั้งที่ 5/2558

วันสุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม


 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน