วันมหามลคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2 เมษายน 2558

สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ร่วมทำบุญตักบาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน "มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ" ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ 3 และตอนเย็น ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดี ณ ห้องประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน