ส่งนักศึกษาฝึกงาน

4 เมษายน 2558

สถิติจังหวัด และคณะ รับและมอบของที่ระลึก และให้โอวาทแก่น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จากราชภัฎอุดร ที่ได้มาฝึกงานที่สำนักงานเป็นเวลาร่วม 2 เดือน

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน