เปิดพิธีอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติด

24 เมษายน 2558

สถิติจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมารถภาพผู้เสพ/ติดยาสเพติดตามโครงการ ณ โรงเรียนวิวัฒพลเมืองฝ่ายปกครอง จ.นครพนม

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน