วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศมหาราช

25 เมษายน 2558

สถิติจุังหวัดนครพนม พร้อมคณะร่วมงาน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศมหาราช" ณ ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน