ร่วมปลูกป่า

วันที่ 5 มิถุุนายน 2558 ท่านสถิติจังหวัด พร้อมคณะเดินทางปลูกป่า ณ บ้านโคกก่อง อำเภอโพนสวรรค์ เป็นพื้นที่ป่าสงวนดงเซกา ที่ยึดคืนจากนายทุนที่บุกรุกเข้าทำลาย เพื่อปลูกสวนยางพารา

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน