หนองคาย เกมส์ และงานเลี้ยงมุทิตา ผู้เกษียณอายุราชการ 2558

วันที่ 29 สิงหาคม 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมและสำนักงานสถิติจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 "หนองคาย เกมส์" ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน (ชาย) ยิงลูก
โทษ (หญิง) และกีฬาพื้นบ้าน อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

ช่วงเย็น ร่วมกันในงานเลีั้ยงมุทิตา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 จนถึงเวลา 21.00 น.

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน