โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาคอย ต.นางัว อ.นาหว้า

15 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสฎฐวุฒิ วราพุฒ นักวิชาการสถิติและวางแผนชำนาญการ เป็นตัวแทนสถิติจังหวัดนครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาคอย ต.นางัว อ.นาหว้า โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครพนม ในงานมีการตั้งเต็นท์ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการ คำปรึกษา ต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้มาโครงการฯ

untitled-1

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน