สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม 

buy1

buy2

 

buy3

 

buy4

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284