โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม

 

สำนักงานสถิติจังหวัดได้เริ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ ปี 2555 จากจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด ปี 2556 ได้นำร่อง 2 กลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และ ภาคกลางตอนบน) และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาได้ดำเนินการครบทั้ง 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด ในรูปคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 189/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /18 กลุ่มจังหวัด 

 โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563

 โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562

 โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2558

Attachments:
Download this file (1892562.pdf)1892562.pdf[ ]1628 Kb

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน