จังหวัดเคลื่อนที่ ม.รามคำแหง นาแก

20 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม ต.นาแก อ.นาแก สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครพนม" ในการนี้ คณะได้ออกบูท แนะนำภาระกิจ ของสำนักงาน และประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการอยู่ เช่น โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 (แจงนับ) การให้ หรือการให้ยืม ICT หรือ AT แก่ผู้พิการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Digital ชุมชน เป็นต้น ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดี

ประมวลภาพ

1493004298600

1493004302867

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

1493004313230

นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดนครพนม ถ่ายภาพร่วมหัวหน้าส่วนราชการ

1493004331230

ประชาชนชาว ต.นาแก และ ตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมงาน

1493004336255

รอยยิ้ม พิมพ์ใจจากสาว ๆ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 (แจงนับ)

1493004351469

1493004339141

1493004352743

นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมคณะ ให้คำแนะนำ และให้การต้อนรับประชาชนผู้มาร่วมงาน

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน