ตัวชี้วัดที่สำคัญ

อัตราว่างงาน ไตรมาส 4/2560 0.7%

GPP ณ ราคาประจำปี 2558 38,073 ล้านบาท

GPP 66,799 บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,834 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 13,325 บาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 192,868 บาท

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ และหน่วยงานในสังกัด อันได้แก่ อุตุนิยมวิทยา ไปษณีย์จังหัดนครพนม สถิติจังหวัดนครพนม ทีโอที และ กสท. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ บ้านกรุงใหม่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพือตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ของหมู่บ้าน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งในหมู่บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยทำความเข้าใจแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครพนม สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ที่ทำการไปษณีย์จังหวัดนครพนม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสำนักงานบริการลูกค้า กสท. นครพนม (CAT) ได้ให้การต้อนรับ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดนครพนม

โดยในเวลา 10.30 น. ได้เข้าประชุม ณ ห้องปรเะชุมที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดนครพนม โดยได้มอบนโยบายจากกระทรวงฯ และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานในสังกั... อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ 61

ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ 61

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

 • การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

 • การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและ

 • ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ 61

  ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประ

 • จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง

  จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง

Previous
Next

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284