วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็ก 2561

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

1515981057489

 1515981054528 1515815495363

1515981097812

วันนี้สถิติจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ มอบความสุขแก่เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน