คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม...

วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561


วันเด็ก 2561

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

ท่านสถิติจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะ

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คารวะ และขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศรมหาราช

  วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศรมหาราช

 • คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจ

 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้เน็ตประชารัฐ

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้เน็ตประชารัฐ

 • วันเด็กแห่งชาติ 2561

  วันเด็กแห่งชาติ 2561

 • ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

  ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

อินโฟกราฟฟิค / วิเคราะห์ ที่น่าสนใจ

 

pasasampan2web

ผลสำรวจ

ประเพณีไหลเรือไฟ

2561 (ประชาชน)

pasasampanweb

ผลสำรวจ

ประเพณีไหลเรือไฟ

2561 (ร้านค้า)

so60 trumb

สำมะโน

อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2560

ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

 _Page_1

การท่องเที่ยว

 6

สถานการณ์ยาเสพติด

นครพนม

 -7

วามคิดเห็น

การแพร่ระบาด

ยาเสพติด60

 9 

การมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในครัวเรือน 59 

 

 Migrate59

การย้ายถิ่น 2559 


 

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284