การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564)

วันที่ 21 - 23 เมษายน 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2564

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2564

มื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร และ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม...

ข่าว สคบ. 2 เรื่อง

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

1. สังฆทาน ถวายอย่างไรให้ได้บุญ

2. ธุรกิจให้บริการดูแลผู้สุงอายุเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564

 

                  เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม...

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสา

 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2564

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่

 • ตารางรายงานสถิติจังหวัด 64 (สำหรับ เทศบาลตำบล และ อบต.)

 • ข่าว สคบ. 2 เรื่อง

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที

Previous
Next
secret_day
 • วิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา จังหวัดนครพนม

  วิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา จังหวัดนครพนม

 • วิเคราะห์สถานการณ์น้ำของจังหวัดนครพนม

  วิเคราะห์สถานการณ์น้ำของจังหวัดนครพนม

 • ชาวนครพนม คิดอย่างไรกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน 2564

  ชาวนครพนม คิดอย่างไรกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน 2564

 • สรุปผลสำรวจพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางนครพนม 63

  สรุปผลสำรวจพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของผู้ต้องขัง ณ เร

 • สรุปผลสำรวจการจัดงานโขงนที ไตรกีฬา 2020

  สรุปผลสำรวจการจัดงานโขงนที ไตรกีฬา 2020

Previous
Next

สื่อสิ่งพิมพ์

0pokfireboth

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสำรวจประเพณีไหลเรือไฟ พ.ศ. 2560

Drug Aug59

รายงานสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด

(ส.ค. 59)

Drug mar59

รายงานสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด

(มี.ค. 59)

ses56

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556

ses58

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558

pok SeS60

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

Pre Agricultural-Census2013

รายงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

census

รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 so60

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน