คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม...

วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561


วันเด็ก 2561

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

ท่านสถิติจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะ

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คารวะ และขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศรมหาราช

  วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศรมหาราช

 • คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจ

 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้เน็ตประชารัฐ

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้เน็ตประชารัฐ

 • วันเด็กแห่งชาติ 2561

  วันเด็กแห่งชาติ 2561

 • ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

  ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

สื่อสิ่งพิมพ์

สำรวจ

0pokfireboth

รายงานสำรวจ

ประเพณีไหลเรือไฟ

พ.ศ. 2560

Drug Aug59

รายงานสำรวจ

สถานการณ์แพร่

ระบาดยาเสพติด

(ส.ค. 59)

Drug mar59

รายงานสำรวจ

สถานการณ์แพร่

ระบาดยาเสพติด

(มี.ค. 59)

ses58

รายงานผล

การสำรวจภาวะ

เศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน

พ.ศ.2558

ses56

รายงานผล

การสำรวจภาวะ

เศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน

พ.ศ.2556

สำมะโน

so60

รายงานสำมะโน

อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2560

ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Pre Agricultural-Census2013

รายงานสำมะโน

การเกษตร

พ.ศ. 2556

census

รายงานสำมะโน

ประชากรและเคหะ

พ.ศ. 2553

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284