• วันคล้ายวันสวรรคต

  วันคล้ายวันสวรรคต "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

 • การจัดทำฐานข้อมูลผู้นำชุมชนเพื่อใช้ในงานสถิติ

 • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 • วันพ่อแห่งชาติ 62

  วันพ่อแห่งชาติ 62

 • จังหวัดเคลื่อนที่ พฤศจิกายน 62

  จังหวัดเคลื่อนที่ พฤศจิกายน 62

Previous
Next

 

สื่อสิ่งพิมพ์

0pokfireboth

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสำรวจประเพณีไหลเรือไฟ พ.ศ. 2560

Drug Aug59

รายงานสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด

(ส.ค. 59)

Drug mar59

รายงานสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด

(มี.ค. 59)

ses56

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556

ses58

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558

pok SeS60

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

Pre Agricultural-Census2013

รายงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

census

รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 so60

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน