ตัวชี้วัดที่สำคัญ

อัตราว่างงาน ไตรมาส 4/2560 0.7%

GPP ณ ราคาประจำปี 2558 38,073 ล้านบาท

GPP 66,799 บาท/คน/ปี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,834 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 13,325 บาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 192,868 บาท

บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช

บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช

นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะบวงสรวงองค์ อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561

 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม

โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ และหน่วยงานในสังกัด อันได้แก่ อุตุนิยมวิทยา ไปษณีย์จังหัดนครพนม สถิติจังหวัดนครพนม ทีโอที และ กสท. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ บ้านกรุงใหม่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพือตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ของหมู่บ้าน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งในหมู่บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยทำความเข้าใจแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

 • บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช

  บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce)

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส

 • การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

  การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจ

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข

 • การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Previous
Next

สื่อสิ่งพิมพ์

0pokfireboth

รายงานสำรวจประเพณีไหลเรือไฟ พ.ศ. 2560

Drug Aug59

รายงานสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด

(ส.ค. 59)

Drug mar59

รายงานสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด

(มี.ค. 59)

ses56

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556

ses58

รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558

so60

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Pre Agricultural-Census2013

รายงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

census

รายงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284