คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดนครพนม โดยได้คัดเลือกตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่าง วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561

 

การประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม ชั้น 4 สำนักงาน ทีโอที จังหวัดนครพนม โดยมีท่านสือ ล้ออุทัย เป็นประธานฯ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

DSC 0013

DSC 0046

และเวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้ง หมู่ 16 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม

1519704767032

1519704803212

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้ง ณ หมู่ 7 ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม

DSC 0122

DSC 0111

 DSC 0153

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน