จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง

20180614125310

20180614 091520

20180614 082344 

14 มิถุนายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมีท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมงานออกหน่วย และให้บริการประชาชน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม โดยการนำของผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พาคณะร่วมออกหน่วยฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการออกหน่วยฯ ในทุกครั้ง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบถามประชาชน โดยตอบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดงานฯ ซึ่งใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการเก็บรวบรวมข้อมูล และออกผลกิจกรรมของจังหวัด ต่อไป

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน