ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ 61

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

ในวันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

DSC 0020

DSC 0001

DSC 0009DSC 0010

DSC 0023

DSC 0037DSC 0064DSC 0073

DSC 0091

DSC 0097

DSC 0102

DSC 0112

DSC 0118

 

 

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน