การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครพนม สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ที่ทำการไปษณีย์จังหวัดนครพนม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสำนักงานบริการลูกค้า กสท. นครพนม (CAT) ได้ให้การต้อนรับ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดนครพนม

โดยในเวลา 10.30 น. ได้เข้าประชุม ณ ห้องปรเะชุมที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดนครพนม โดยได้มอบนโยบายจากกระทรวงฯ และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานในสังกัด

1534221140200

IMG 20180814_105219

IMG 20180814_105557

1534298203848

1534298214843

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน