การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ และหน่วยงานในสังกัด อันได้แก่ อุตุนิยมวิทยา ไปษณีย์จังหัดนครพนม สถิติจังหวัดนครพนม ทีโอที และ กสท. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ บ้านกรุงใหม่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพือตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ของหมู่บ้าน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งในหมู่บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยทำความเข้าใจแก่ประชาชน

1534298206744

1534298220035

1534298226764

ในวันเดียวกัน ผู้ตรวจฯ พร้อมคณะ และหน่วยงานในสังกัด เดินทางต่อ เพื่อไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กศน. อำเภอเรณู ต.เรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเรณู (ผอ.โสวิชญา วงษาชัย) พร้อมเจ้าหน้าที่ และได้รับฟังรายงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไป

1534298208533

1534298209808

1534298212649

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน