การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561

 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม

โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

 

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

15349067603091

1534906763806

img 20180820_103858

1534906755703

img 20180820_103927

 

 

 

 

 

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน