การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

 

หลักสูตร“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน”

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม จำนวน 120 คน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม เป็นผู้สร้างการรับรู้ในครั้งนี้

DSC 0062

 

นายสุรสิทธิ์ รัตนพันธ์ โทรศัพท์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

 

DSC 0041


ได้รับความร่วมมือจาก อปท. จังหวัดนครพนม ในการสร้างการรับรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดีIMG 20180905_150206

 

บรรยาย หัวข้อ “ประเทศไทยในการก้าวสู่ยุค 4.0” โดย นายเสฏฐวุฒิ วราพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

DSC 0065

บรรยาย หัวข้อ “เข้าใจสื่อดิจิทัลและการใช้งานอย่างปลอดภัย” โดย นายสุเทพ หันจรัส บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)1536139566563

 

ประมวลภาพการจัดงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1jcPGD6PiGcTGF9Gv4LJUYzo4AQcJHpxy?usp=sharing

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน