Big Cleaning day November2018

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00น. จังหวัดนครพนม จัดงาน Big Cleannig day โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาดเมืองนครพนม เพื่อให้เป็นเมืองที่สะอาดและน่าอยู่ น่าชมแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน

กาลนี้ นางภัทรวดี สิงคเสลิต สถิติจังหวัดนครพนม นำทีมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงาน ร่วมทำความสะอาดเมืองด้วย

1542517154516

1542517156966

 

 

1542517158238

1542517156123

15425171576511542517154392

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน