วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

จังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครพนม ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้ชื่อ "นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน" ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คจังหวัดนครพนม และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดร้องเพลงต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครพนม และรับชมการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ในกาลนี้ นางภัทรวดี สิงคเสลิต สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันในครั้งนี้ด้วย
1544151240210
1544151218622
1544151192557
1544151228445
1544151117587
1544151155138
1544151142863

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน