การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564

 

                  เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564

           ในการนี้ นางศิริลักษณ์ อาจอาษา สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการสนับสนุน การพัฒนาระบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) และพิจารณารายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ (Pain Point) จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังใหม่

 170364__55

 170364__15

 170364__62

 170364__56

 170364__68

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน