ข่าว สคบ. 2 เรื่อง

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

1. สังฆทาน ถวายอย่างไรให้ได้บุญ

2. ธุรกิจให้บริการดูแลผู้สุงอายุเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา

Attachments:
Access this URL (http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER088/GENERAL/DATA0002/00002670.PDF)00002670.PDF[อ่านเพิ่มเติม]239 Kb

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน