ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)

 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ อุราสาย   นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการฯ

     ทั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม จะส่ง คุณมาดี ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564


1


2


3


4

 

5

 

 __5

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน