ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2564

 

____วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ            

 เป็นประธานเปิดการประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 เรื่องโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (นับจดปี 2564) โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 และ โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference

____ในการนี้ นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 4 (อาคารใหม่)


1


2  3

4  5

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน