แจ้งผู้เข้ารับการประเมิณดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองตนเอง

แจ้งผู้เข้ารับการประเมิณ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองตนเอง

โดยให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ลงนามรับรองข้อความว่าเป็นจริงและนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ โรงจอดรถเครื่องกล บริวเวณภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (อบจ.) ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม >>> ดาวน์โหลด


S _12238987

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน