ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม 

ศาลากลางจังหวัด  อาคารหลังใหม่ ชั้น 4

 

1280px-Salaklangnakhonphanoma

IMG 20171225_112643  IMG 20171225_112624 

โทร 0 42 511 206  โทรสาร 0 42 513 284

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน