แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งผู้เข้ารับการประเมิณดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองตนเอง เขียนโดย admin 178
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย admin 24
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ เขียนโดย admin 28
การประชุมแผนดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 824
ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 48
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564) เขียนโดย admin 61
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2564 เขียนโดย admin 53
ข่าว สคบ. 2 เรื่อง เขียนโดย admin 66
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 70
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เขียนโดย admin 523
วันพ่อแห่งชาติ 62 เขียนโดย admin 477
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ "เนื่องในงานพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย admin 348
วันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 258
ยินดีต้อนรับ ผสช. พร้อมคณะ เขียนโดย admin 428
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 745

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน