แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งผู้เข้ารับการประเมิณดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองตนเอง เขียนโดย admin 178
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย admin 24
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ เขียนโดย admin 28
การประชุมแผนดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 824
ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เขียนโดย admin 48
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564) เขียนโดย admin 61
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2564 เขียนโดย admin 54
ข่าว สคบ. 2 เรื่อง เขียนโดย admin 66
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 70
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เขียนโดย admin 523

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน