แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช เขียนโดย admin 36
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce) เขียนโดย admin 40
การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 85
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 36
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) เขียนโดย admin 35
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 38
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล เขียนโดย admin 40
ประมวลภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ 61 เขียนโดย admin 105
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง เขียนโดย admin 80
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศรมหาราช เขียนโดย admin 113

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284