แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เขียนโดย admin 151
5 ธันวาคม เขียนโดย admin 102
Big Cleaning day November2018 เขียนโดย admin 149
บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช เขียนโดย admin 171
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce) เขียนโดย admin 260
การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลชุมชน” ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน เขียนโดย admin 240
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 134
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) เขียนโดย admin 132
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 128
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล เขียนโดย admin 124

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284