ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ภาวะการทำงานของประชากร

อัตราว่างงาน

2558...0.71%

2559...1.85%

2560...2.12%

2561...1.72%

ลดลง จากปี 2560...21.0%

ภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,834 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 13,325 บาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 192,868 บาท

(เพิ่มขึ้น 5.7 เท่า จากปี 2558)

activities

ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดที่หมดความจำเป็นใช้งาน

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

เรื่อง ขายครุภัณฑ์ชำรุดที่หมดความจำเป็นใช่้งาน จำนวน 3 รายการ (69 ชิ้น) โดยวิธีการทอดตลาด

ผู้ประสงค์เสนอราคา สามารถลงทะเบียนเข้าเสนอราคา ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 <<<ความตามรายละเอียดแนบ>>>

อ่านเพิ่มเติม...
 • ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดที่หมดความจำเป็นใช้งาน

 • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 • วันพ่อแห่งชาติ 62

  วันพ่อแห่งชาติ 62

 • จังหวัดเคลื่อนที่ พฤศจิกายน 62

  จังหวัดเคลื่อนที่ พฤศจิกายน 62

 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ "เนื่องในงานพระบิ

Previous
Next

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284